Adopteer een dier!

 

 

Elk huisdier verdiend het om te leven in een veilige, vertrouwde en stressvrije omgeving waar het dier de liefde, aandacht en verzorging krijgt die het nodig heeft. Hoewel dit (gelukkig) door veel mensen als vanzelfsprekend wordt ervaren, is de realiteit dat veel dieren nog steeds verwaarloosd en mishandeld worden. Dit geld helaas ook voor het merendeel van de dieren die uiteindelijk een veilige haven bij stichting Carnivora hebben gevonden.

 

Onze dieren hebben allemaal een eigen verhaal; een metaforisch rugzakje wat ze bij zich dragen. Sommige dieren hebben zo'n overvol rugzakje dat ze hun rug naar de mensheid hebben toegekeerd en het vertrouwen volledig zijn verloren. Andere dieren hebben hoop en willen zich graag opnieuw openstellen. Deze dieren hebben slechts een helpende hand nodig, iemand die ze met veel geduld en liefde opvangt zodra zij hier klaar voor zijn. Voor deze dieren hebben wij het 'adopteer een dier' initiatief in het leven geroepen, daar wij deze dieren niet alleen een nieuwe kans in een huiselijke situatie gunnen, maar zien dat zij hier ook daadwerkelijk klaar voor zijn. Want ook reptielen verdienen een tweede kans!


ZOEKPROFIEL

Het is voor ons ontzettend belangrijk dat onze dieren terecht komen bij mensen die voldoende kennis hebben over het desbetreffende diersoort en zich volledig realiseren wat er allemaal bij komt kijken als je een reptiel als huisdier hebt. Om ervoor te zorgen dat er een goede "match" is tussen de toekomstige eigenaar en het dier, werken wij met een zoekprofiel. In dit profiel geef je als toekomstige eigenaar aan wat je precies zoekt in een huisdier, waarop wij nagaan of één van onze adoptiedieren aansluit bij jouw persoonlijke wensen.

 

KENNISMAKINGSGESPREK

Nadat er een positieve match uit het zoekprofiel is ontstaan, nodigen wij toekomstige eigenaren uit voor een online kennismakingsgesprek. In dit kennismakingsgesprek bespreken wij jouw ingevulde zoekprofiel en kijken we gezamenlijk of je ook daadwerkelijk geschikt bent voor het desbetreffende dier(soort) waar je voorkeur naar uitgaat. 

 

Zodra het verblijf en de nodige kennis is getest, zal er een afspraak worden gemaakt om het gekozen adoptiedier te komen ophalen.

 

ben ik geschikt als reptielen-eigenaar?

Ben je benieuwd of jij geschikt bent als de eigenaar van een baardagaam, slang of schildpad? Bekijk hieronder welke vragen en richtlijnen wij aanhouden om deze vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.

 

BELANGRIJKE ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN

 1. Heb je genoeg ruimte voor een groot terrarium? Hou er rekening mee dat één terrarium (afhankelijk van je stroomleverancier) +/- €200,- stroom per jaar kost.
 2. Begrijp je dat een reptiel dagelijkse specifieke verzorging nodig heeft en dat reptielen continue gemonitord moeten worden?
 3. Heb je iemand in je familie of vriendenkring die het reptiel kan en durft te verzorgen als jij op vakantie gaat? En zo niet, heb je de financiële middelen om het dier onder te brengen bij een gespecialiseerde opvang?
 4. Heb je €50,- per maand (per dier) over voor de voeding, verzorging en het verblijfsonderhoud?
 5. Besef je dat een dier door stress, pijn of angst kan bijten?
 6. Houdt je er rekening mee dat als een reptiel wordt, je naar een gespecialiseerde reptielenarts moet? De dierenartskosten voor reptielen kunnen hoog oplopen! 

Een baardagaam is niet gedomesticeerd (“tam”), wat betekent dat ze niet per definitie aaibaar, volgzaam en/of handelbaar zijn (en dus kunnen bijten!).

 

Een baardagaam wordt gemiddeld 15 jaar oud. Ben je bereid om al deze jaren voor het dier te zorgen?

 

 

 

 

Een landschildpad is niet gedomesticeerd ("tam"), wat betekent dat ze niet aaibaar, volgzaam en/of handelbaar zijn (en dus kunnen bijten!).

 

 

Een schildpad wordt gemiddeld 80 jaar oud. Ben je bereid om al deze jaren voor het dier te zorgen? En als jij door ouderdom de zorg niet meer kunt dragen, wie neemt de zorg voor de schildpad dan over?

 

Een slang is niet gedomesticeerd (“tam”), wat betekent ze niet per definitie aaibaar, volgzaam en/of handelbaar zijn (en dus kunnen bijten!). 

 

 

Een slang wordt  gemiddeld 20 jaar oud (afhankelijk van de soort). Ben je bereid om al deze jaren voor het dier te zorgen?

 

 

 


Een waterschildpad is niet gedomesticeerd ("tam"), wat betekent dat ze niet aaibaar, volgzaam en/of handelbaar zijn (en dus kunnen bijten!).

 

 

Een waterschildpad wordt  gemiddeld 30 jaar oud (afhankelijk van de soort). Ben je bereid om al deze jaren voor het dier te zorgen?

 

 


Adoptievoorwaarden

 • De adoptant zal op zijn/haar kosten het adoptiedier alle verzorging, voeding en huisvesting geven volgens de daarvoor in Nederland algemeen geldende maatstaven voor een goede verzorging van het huisdier. Deze regels zijn te vinden op de website van het RVO.
 • Wij vragen adoptanten een bruikleenovereenkomst te ondertekenen voor het adoptietermijn.
 • Wij hanteren een adoptietermijn van minimaal 1 jaar. Na het adoptiejaar mag de adoptant besluiten om eigenaar te worden (zonder extra kosten) of de adoptie te verlengen met een nieuw adoptiejaar tegen dezelfde adoptie/service kosten en voorwaarden. 
 • Het adoptietermijn kan iedere kalendermaand ingaan.
 • Het adoptietermijn gaat in zodra de (eerste) betaling is voldaan.
 • De adoptant zal eenmalig of maandelijks een bedrag voor één jaar betalen. In ruil hiervoor kan de adoptant gedurende dat jaar voor hulp/vragen een beroep doen op stichting Carnivora. 
 • De mogelijkheid bestaat om het dier zonder extra kosten terug te brengen na een gewenningsperiode van 3 maanden binnen het adoptiejaar zonder restitutie van het adoptiebedrag. 
 • Indien er door welke omstandigheden dan ook de adoptant niet meer in staat is om voor het adoptiedier te zorgen, hij/zij ten alle tijden contact zal opnemen met stichting Carnivora zodat er gezamenlijk naar een goede oplossing gezocht kan worden. 
 • De adoptant mag het dier NIET verkopen, nog aan derden overdragen anders dan tijdelijk wegens ziekte en/of vakantie. 
 • De adoptant mag het dier niet gebruiken om mee te kweken.
 • Stichting Carnivora is niet aansprakelijk voor enigerlei schade door het dier aan de adoptant, diens gezinsleden en/of eigendommen daaronder begrepen zaken van derden die de adoptant tijdelijk of blijvend onder diens beheer of toezicht heeft, toegebracht. 
 • Mocht het dier tijdens het adoptietermijn komen te overlijden vindt er geen restitutie van het adoptiebedrag plaats.
 • Geïnteresseerden onder de 18 jaar hebben toestemming nodig van hun ouders/verzorgers, deze dienen tijdens de kennismakingsgesprekken aanwezig te zijn bij het gesprek. 
 • Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling.