Rasputia de driekielschildpad

over Rasputia

 Helaas moeten ook liefdevolle eigenaren soms noodgedwongen afscheid nemen van hun huisdier. Veelal door financiële redenen of een verhuizing. Dat laatste geldt ook voor de eigenaresse van Rasputia, die haar zeven jaar lang een goed thuis heeft geboden, maar vanwege een verhuizing afscheid moest nemen.

 

Gelukkig kunnen wij dieren zoals Rasputia en hun eigenaren helpen om dit proces gemakkelijker te maken door deze dieren een fijn, permanent thuis te bieden.

 

Omdat we dit bijzondere meisje met haar unieke naam toch een huiselijke omgeving gunnen heeft ze een bijzonder plekje gekregen in onze kantine. 

 

Rasputia's BUDDIES

  • Carla Boonen

VOORWAARDEN OM RASPUTIA'S BUDDY TE WORDEN

  • Wij hanteren een termijn van minimaal 1 jaar. Je contract wordt daarna automatisch verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand.
  • De buddy-periode kan iedere kalendermaand ingaan.
  • Bij bijzondere omstandigheden (familie, overlijden, etc.) is het mogelijk om de buddy-verbintenis binnen het termijn schriftelijk (per mail) stop te zetten.
  • De buddy-periode gaat in zodra de eerste betaling is gedaan.
  • Mocht je niet aan de betaling van de maandelijkse termijnen kunnen voldoen, dan dien je contact op te nemen met ons.
  • Indien een dier overlijd binnen het buddy-termijn, mag de buddy een ander dier kiezen binnen dezelfde prijsklasse.
  • Is er sprake van naamsvermelding dan word de naam vermeld bij het verblijf voor het desbetreffende dier én bij het dier op onze website.
  • De betaling loopt maandelijks of jaarlijks via automatische incasso. 
  • Stichting Carnivora behoud het recht om ten alle tijden te stoppen met de buddy-verbintenis.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.