Anna & Elsa de baardagamen

over Anna & Elsa

De zusjes Anna en Elsa kwamen ondervoed bij ons binnen en zaten in een verblijf zonder verlichting, hierdoor hebben ze veel warmte en uvb-licht gemist. Ze zijn binnengebracht door de dierenambulance, dus we weten niet precies hoe lang zij in dit verblijf hebben gezeten.

 

Beide zusjes missen een groot deel van hun staart, wij vermoeden dat ze van een broodfokker komen. Dit zie je namelijk vaak bij reptielen die na de geboorte met velen in een verblijf worden gehouden, hierdoor ontstaat er een strijd om voedsel waarbij de broertjes en zusjes elkaar aanvallen of zelfs opeten. Bij ons hoeven ze daar niet bang voor te zijn, omdat ze nu genoeg insecten en groenvoer tot hun beschikking hebben om samen van te genieten.

 

Anna en Elsa hebben gelukkig geen last van het missen van een groot deel van de staart en zijn blij met het gezelschap van elkaar. Beide dames zijn nu op het juiste gewicht en genieten enorm van het zonnen onder de warmtelamp en de warme knuffels van de vrijwilligers en stagiaires. 

Anna & Elsa's buddies

 • June van Manen
 • Nicole Lange

VOORWAARDEN OM ANNA & ELSA'S BUDDY TE WORDEN

 • Wij hanteren een termijn van minimaal 1 jaar. Je contract wordt daarna automatisch verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand.
 • De buddy-periode kan iedere kalendermaand ingaan.
 • Bij bijzondere omstandigheden (familie, overlijden, etc.) is het mogelijk om de buddy-verbintenis binnen het termijn schriftelijk (per mail) stop te zetten.
 • De buddy-periode gaat in zodra de eerste betaling is gedaan.
 • Mocht je niet aan de betaling van de maandelijkse termijnen kunnen voldoen, dan dien je contact op te nemen met ons.
 • Indien een dier overlijd binnen het buddy-termijn, mag de buddy een ander dier kiezen binnen dezelfde prijsklasse.
 • Is er sprake van naamsvermelding dan word de naam vermeld bij het verblijf voor het desbetreffende dier én bij het dier op onze website.
 • De betaling loopt maandelijks of jaarlijks via automatische incasso. 
 • Stichting Carnivora behoud het recht om ten alle tijden te stoppen met de buddy-verbintenis.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.