Rainbow de pantherkameleon

over Rainbow

 

Rainbow’s eigenaar heeft hem afgestaan daar er in zijn energieke leven niet genoeg rust was voor de gevoelige Rainbow. Kameleons zijn over het algemeen enorm stress gevoelig. Als zij, net als Rainbow, terecht komen in een groot en/of druk huishouden, gaat dit op den duur zijn tol eisen. Rainbow, wiens terrarium gevestigd was naast de televisie en die meerdere malen per dag gratis naar de huisconcerten van de kinderen mocht luisteren, was zwáár overprikkeld toen hij bij ons binnen werd gebracht. Als gevolg hiervan at hij slecht en was het overduidelijk door zijn donkere, doffe kleuring dat hij in een slechte gemoedstoestand verkeerde.

 

 

Langdurige stress, zeker bij kameleons, veranderd al snel in chronische stress. Chronische stress heeft allerlei gezondheidsklachten tot gevolg. Als zowel (chronische) stress als de gezondheidsklachten niet worden aangepakt, kan dit de dood tot gevolg hebben.

Rainbow's BUDDIES

  • Familie van Sandijk

VOORWAARDEN OM RAINBOW'S BUDDY TE WORDEN

 

  • Wij hanteren een termijn van minimaal 1 jaar. Je contract wordt daarna automatisch verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand.
  • De buddy-periode kan iedere kalendermaand ingaan.
  • Bij bijzondere omstandigheden (familie, overlijden, etc.) is het mogelijk om de buddy-verbintenis binnen het termijn schriftelijk (per mail) stop te zetten.
  • De buddy-periode gaat in zodra de eerste betaling is gedaan.
  • Mocht je niet aan de betaling van de maandelijkse termijnen kunnen voldoen, dan dien je contact op te nemen met ons.
  • Indien een dier overlijd binnen het buddy-termijn, mag de buddy een ander dier kiezen binnen dezelfde prijsklasse.
  • Is er sprake van naamsvermelding dan word de naam vermeld bij het verblijf voor het desbetreffende dier én bij het dier op onze website.
  • De betaling loopt maandelijks of jaarlijks via automatische incasso. 
  • Stichting Carnivora behoud het recht om ten alle tijden te stoppen met de buddy-verbintenis.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.