Lilo en Stitch de baardagamen

over lilo en stitch

Lilo en Stitch zijn al verschillende jaren samen, dit is bijzonder om te zien want van nature zijn baardagamen solitair levend. Doordat sommige baardagamen erg territoriaal zijn, bestaat er altijd de kans dat er in gevangenschap conflicten kunnen ontstaan. Als gevolg van deze conflicten kunnen de baardagamen elkaar ernstig verwonden.

 

Een voorbeeld hiervan is Lilo. Zij heeft als juveniel ongenadige pijn ervaren doordat haar huisgenootjes diverse tenen hebben afgebeten. Helaas gebeurd dit regelmatig, we zien dit vaak bij particulieren die jonge baardagamen willen maar de jongen niet willen scheiden. Hierdoor ontstaan er conflicten tussen de jongen, daar ze moeten vechten voor hun eten. Als gevolg hiervan zien wij veel jonge baardagamen die tenen, stukken staart of zelfs delen van hun poten missen. Maar gelukkig kan Lilo nog altijd op de steun van haar grote broer Stitch rekenen. 

lilo en stitch's buddies

  • June van Manen

VOORWAARDEN OM LILO EN STITCH'S BUDDY TE WORDEN

  • Wij hanteren een termijn van minimaal 1 jaar. Je contract wordt daarna automatisch verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand.
  • De buddy-periode kan iedere kalendermaand ingaan.
  • Bij bijzondere omstandigheden (familie, overlijden, etc.) is het mogelijk om de buddy-verbintenis binnen het termijn schriftelijk (per mail) stop te zetten.
  • De buddy-periode gaat in zodra de eerste betaling is gedaan.
  • Mocht je niet aan de betaling van de maandelijkse termijnen kunnen voldoen, dan dien je contact op te nemen met ons.
  • Indien een dier overlijd binnen het buddy-termijn, mag de buddy een ander dier kiezen binnen dezelfde prijsklasse.
  • Is er sprake van naamsvermelding dan word de naam vermeld bij het verblijf voor het desbetreffende dier én bij het dier op onze website.
  • De betaling loopt maandelijks of jaarlijks via automatische incasso. 
  • Stichting Carnivora behoud het recht om ten alle tijden te stoppen met de buddy-verbintenis.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.