Rainbow de pantherkameleon

over Rainbow

 

Rainbow’s eigenaar heeft hem afgestaan daar er in zijn energieke leven niet genoeg rust was voor de gevoelige Rainbow. Kameleons zijn over het algemeen enorm stress gevoelig. Als zij, net als Rainbow, terecht komen in een groot en/of druk huishouden, gaat dit op den duur zijn tol eisen. Rainbow, wiens terrarium gevestigd was naast de televisie en die meerdere malen per dag gratis naar de huisconcerten van de kinderen mocht luisteren, was zwáár overprikkeld toen hij bij ons binnen werd gebracht. Als gevolg hiervan at hij slecht en was het overduidelijk door zijn donkere, doffe kleuring dat hij in een slechte gemoedstoestand verkeerde.

 

 

Langdurige stress, zeker bij kameleons, veranderd al snel in chronische stress. Chronische stress heeft allerlei gezondheidsklachten tot gevolg. Als zowel (chronische) stress als de gezondheidsklachten niet worden aangepakt, kan dit de dood tot gevolg hebben.

Rainbow's adoptiefamilie

Rainbow is geadopteerd door:

 • Fam. van Sandijk

ADOPTIEVOORWAARDEN OM RAINBOW TE ADOPTEREN

 • De adoptie is op afstand, de dieren blijven dus bij stichting Carnivora wonen.
 • Wij hanteren een adoptietermijn van minimaal 1 jaar, met daarna de mogelijkheid tot verlenging.
 • De adoptie kan iedere kalendermaand ingaan.
 • Bij bijzondere omstandigheden (familie, overlijden, etc.) is het mogelijk om de adoptie binnen het adoptietermijn schriftelijk(email) stop te zetten.
 • De adoptie gaat in zodra de eerste betaling is gedaan.
 • Mocht je niet aan de betaling van de maandelijkse termijnen kunnen voldoen, dan dien je contact op te nemen met ons.
 • Na 1 jaar ontvangt de adoptant automatisch een email met de vraag of de adoptant wil verlengen of adoptie wil stop zetten.
 • Indien een dier overlijd binnen het adoptietermijn (1 jaar), mag de adoptant een ander dier kiezen binnen dezelfde prijsklasse.
 • Is er sprake van naamsvermelding dan word de naam vermeld bij het verblijf voor het desbetreffende dier én bij het dier op onze website.
 • De betaling loopt maandelijks of jaarlijks via automatische overschrijving. 
 • Stichting Carnivora behoud het recht om ten alle tijden te stoppen met de adoptie.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.